GLM Regnskap AS

GLM Regnskap ble startet høsten 2006 som ett ANS, men er i dag ett AS, med tre ansatte som består av far og to døtre.
Vi setter kundene i høysetet, og gjør alt som er mulig for at klientene skal få så mye som mulig ut av samarbeidet samtidig som at vi er svært opptatt av at lover og regler skal følges. Dette er til det beste for våre klienter.
GLM Regnskap AS er et autorisert Regnskapsfører-selskap. Dette vil si at vi er underlagt svært strenge regler som kontrolleres av Kredittilsynet.

Vi er medlem av N.A.R.F. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Dette medfører at vi også her blir kontrollert av foreningen, og at vi løpende blir oppdatert med hensyn til regelendringer, lovendringer, forskrifter og lignende.
Vår visjon er å være en nær, stabil og aktiv samarbeidspartner for våre kunder med stor vekt på personlig kontakt.
Vi har i dag klienter innen håndverkere, butikker innen diverse bransjer, eiendomsselskap, restauranter, grafisk design, konsulentvirksomhet, Lag og foreninger.